top of page
Business Storytelling TR.png

İş hayatı için hikayeler oluştur ve anlat.

Bu eğitimin amacı, katılımcıların iş dünyasında hazırladıkları sunumlar için doğru hikaye kurgusunun nasıl yapılacağını, slaytları hazırlamaya başlamadan ne gibi ön hazırlıklar gerektiğini ve veri/argüman odaklı mesajların nasıl bir sistematik dahilinde anlatılacağını kavratmaktır.

Katılımcı sayısı

Araçlar

Online Canlı

Ders içi egzersizler

Süre

1 gün

Ücretsiz kaynaklar

Business Storytelling Eğitimi kimler için uygun?

Business Storytelling Eğitimi, şirket içi herhangi bir pozisyon ve deneyimde olup, iş hayatı için hikayeleştirme yetkinliklerinde gelişim ihtiyacı olan çalışanlar için uygundur. 

Bu eğitimin en çok tercih edildiği pozisyon ve bölümler şunlardır:

 • Veri/İş analistliği orta ve üst düzey yöneticisi

 • IT birimleri orta ve üst düzey yöneticisi

 • Satış ve pazarlama orta ve üst düzey yöneticisi

 • Strateji ve iş geliştirme orta ve üst düzey yöneticisi

 • Finans orta ve üst düzey yöneticisi

 • CX, UX ve Servis Tasarımı orta ve üst düzey yöneticisi

 • Proje yönetimi orta ve üst düzey yöneticisi

 • Yönetim raporlaması birimleri

Business Storytelling öncesi hazırlık aşamaları

Business Storytelling Eğitimi için, PowerPoint kullanımına dair temel düzey bilgi gerekmektedir. Business Storytelling Eğitimine katılmadan önce, sabit bir internet bağlantısı ve bir PC veya Mac'te kullanıma hazır PowerPoint programı olması gerekmektedir. 

Business Storytelling Eğitimi sonrası kazanımlar

İş dünyası odaklı hikayeleştirme (Business Storytelling), Proludus’un kurumsal eğitimleri içerisinde yer alan ve özellikle orta ve üst düzey yöneticileri hedefleyen bir eğitim. Doğrudan sunum ya da raporu kendisi hazırlamayan, ancak ekiplerini yönlendirerek onların doğru kurgulanmış ve karar alma süreçlerine yardımcı sunum ya da raporlar üretmesini isteyen yöneticiler için tasarlanan Business Storytelling eğitimi, uçtan uca sunum hazırlığı sürecini ele alıyor. Bu eğitimi alan çalışanlar, iş hayatında yapılan analiz türleri açısından farklı durumlara uygun sunum ve rapor hazırlama sürecine hakim hale gelerek hem hızlı hem de karşı tarafı etkileyen, bir departmanın yaptığı çalışmaları doğru ve güzel bir şekilde gösteren ürünlerin oluşturulmasını sağlıyorlar. 

Dolayısıyla bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 • İş hikayesi oluşturmak için ekiplerini nasıl yönlendireceklerini

 • Business Storytelling metodolojisini doğru bir şekilde nasıl uygulayacaklarını

 • İş hayatındaki sunumlarda üst yönetimi nasıl ikna edeceklerini

öğreniyorlar. Ayrıca, katılımcıların eğitim sonrasında kullanabileceği doküman, şablon ve örnek dosyalar da erişime açılıyor.

Kurs içeriği

Ön konuların değerlendirilmesi

 • İnteraktif test üzerinden sunum tasarımı ve veri görselleştirme konularının özeti

 

Business Storytelling'e giriş

 • Sunum hazırlarken izlenecek adımlar

 • Sunum, sunuman, rapor farkları

 

Sunum hazırlık süreci

 • Kitle analizi ve kitlenin ihtiyaçlarını anlamak

 • Süre ve çalışma planlaması

 

Sunumun oluşturulması

 • İş hayatına uygun hikaye kurgusu

 • 'Situation-Complication-Resolution' konsepti

 • Analog çalışmak ve storyboarding

 

Slayt türleri

 • Slayt anatomisi ve farklı şablonlar

 • Ek slaytlar (Kapaklar, içindekiler, bölüm geçişleri, call-to-action slaytları)

 

Diğer sunum elementleri

 • Yönetici özeti hazırlamak

 • Detaylı analizler için appendix slaytları

bottom of page