top of page
Tasarım Odaklı Düşünme.png

Tasarım odaklı düşünmeyi işine uygula.

Tasarım Odaklı Düşünme (TOD) yaklaşımı ile çalışan ekipler, etkin dinleme, etkili soru sorma, empati kurma, ihtiyacı net tanımlamayı, yeniyi düşünme, prototip oluşturma ve deneme cesareti becerileri kazanıyorlar.

Katılımcı sayısı

15

Araçlar

Online/Offline

Ders içi egzersizler

Süre

1 gün

Ücretsiz kaynaklar

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi kimler için uygun?

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi, yaptığı işte farklı açılardan düşünmek ve değer katan yenilikçi fikirler üretmek isteyen öğrenciler, yeni mezunlar ve her pozisyon ve unvandaki çalışanlar için uygundur. 

Tasarım Odaklı Düşünme öncesi hazırlık aşamaları

Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi için online kurguda internet bağlantısı olan bir PC ya da Mac gereklidir. Sınıf içi offline eğitim versiyonu için kalem ve kağıt yeterlidir. 

Kurs içeriği

TOD Yaklaşımının Temel Düşünce Biçimleri

 • Yaratıcı özgüven

 • Öğrenme zihniyeti

 • Öz-yeterlilik algısı

TOD Yaklaşımı

 • TOD neden işe yarıyor?

 • Hangi problem konularında TOD yaklaşımını kullanırız?

 • TOD prensipleri

 • 5 aşamalı TOD modeli

Problem çerçeveleme ve karar verme

 • İnsan odaklı düşünce

 • Analitik düşünce

 • Kök neden ve içgörü analizi

 • Gemba walks (Değerin üretildiği gerçek yer)

TOD sentezleme araçları

 • Empati ve yolculuk haritası

 • Affinity diyagram ve önceliklendirme

 • 2x2 fikir tuvali ve fikir seçme

 • Prototipleme teknikleri

 • 'How might we' soru tekniği ile inovatif fikirleri üretme

bottom of page