top of page

Çeviklik ve Scrum Metodolojisi Nedir?

Çevik Yönetim Nedir?


Hızlı değişimler, şirketlerin fikirleri erken bir aşamada geliştirip test etmelerini ve bunları pazara hazırlamalarını gerektirir. Doğru şeyi gerçekten iyi yapmak ve hepsinden önemlisi zamanında yapmak kolay bir iş değildir ve birçok belirsizlikle doludur.

Hızlı bir proje yönetimi sürecinin yokluğunda yalnızca yenilikler zor olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok proje de başarısız olur. Kıt kaynaklar basitçe israf edilir gibi düşünebilirsiniz. Çevik proje yönetimi, projenin temellerinin en baştan yanlış yerleşimin önlenmesine yardımcı olabilir.


Çeviklik verimli toplantılarla başlar. Şirketlerin ihtiyaçlarına en uygun çözümü bulabilmeleri için sağlıklı bir iletişim kültürüne ihtiyaçları vardır. Tüm müşteri değer akışının uçtan uca bir görünümüne tüm paydaşların doğrudan dahil edilmesi, çevik şirketlerin önemli bir özelliğidir. Bu dahil olma sürecini optimize eden çevik iş yapış şekillerinden birisi de Scrum metodudur.Scrum Metodolojisi Nedir?


Scrum, yinelemeli ve artımlı süreçlere dayalı çevik bir geliştirme metodolojisidir. Scrum, projenin gelişimi boyunca müşteriye değer sağlamak için tasarlanmış, uyarlanabilir, hızlı, esnek ve etkili bir çerçevedir. Scrum'ın birincil amacı, iletişimde şeffaflık, kolektif sorumluluk ve sürekli ilerleme ortamı aracılığıyla müşterinin ihtiyacını karşılamaktır. Geliştirme, neyin inşa edilmesi gerektiğine dair genel bir fikirle başlar ve ürün sahibinin elde etmek istediği önceliğe (backlog) göre sıralanan özelliklerin bir listesini detaylandırır.


Scrum, geri bildirim ve yansıma terimi olan, genellikle 2 ila 4 hafta arasında değişen, ‘Sprint’ adı verilen kısa ve periyodik geçici bloklarda yürütülür. Her ‘Sprint’ kendi içinde bir varlıktır, yani kendi içinde tam bir sonuç barındırır; talep edildiğinde müşteriye mümkün olan en az çabayla teslim edilmesi gereken nihai ürünün bir varyasyonunu sağlar.


Sürecin bir başlangıç ​​noktası, proje planını oluşturan bir hedefler/gereksinimler listesi vardır. Değer ve maliyet dengesini göz önünde bulundurarak bu hedefleri önceliklendiren projenin müşterisidir, yinelemeler ve sonraki teslimatlar bu şekilde belirlenir.


Bir şirketin ürün geliştirmede çok çevik ve esnek olması gerekir. Yani şirketler, daha düşük maliyetlerle hızlı teslimata cevap verebilmeli ve bunu gerçekleştirirken sonucun kalitesini düşürmeden müşterilerin taleplerini karşılayabilecek kısa geliştirme döngüleri elde etmelidirler. Bu noktada Scrum metodolojisi uygulanması çok kolay olduğu ve hızlı sonuçlar sağladığı için çok popülerdir.Proje Yönetiminde Çeviklik ve Scrum


Scrum, çevik proje yönetiminin en çok kullanılan ve en optimize metotlarından biridir. Bir Scrum projesinde üç rol vardır: ürün sahibi, Scrum Master ve takım.


Ürün sahibi, doğru ürünün inşa edilmesini ve doğru sırada olmasını sağlamak da dahil olmak üzere projenin ticari yönlerinden sorumludur. İyi bir ürün sahibi, rekabet halindeki öncelikleri dengeleyebilir, ekibe karşı açıktır ve ürün hakkında karar verme yetkisine sahiptir.


Scrum Master, takımın koçu olarak görev yapar ve takım üyelerinin mümkün olan en etkili şekilde birlikte çalışmasına yardımcı olur. İyi bir Scrum Master rolünü; takıma bir hizmet sağlamak, ilerlemenin önündeki engelleri kaldırmak, toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırmak, ilerlemeyi ve sorunları izlemek gibi tipik proje yönetimi görevlerini yerine getirmek olarak görür.


Takımın kendisi ürün hedeflerine en iyi şekilde nasıl ulaşılacağını belirlerken (ürün sahibi tarafından belirlenen şekilde) çevik proje yönetimi rollerini üstlenir. Ekip üyeleri, hangi kişinin hangi görevlerde çalışması gerektiğine, belirtilen kalite hedeflerine ulaşmak için hangi teknik uygulamaların gerekli olduğuna vb. karar verirler.Çevik Proje Yönetiminin Avantajları

  • Scrum, ekiplerin proje çıktılarını hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamasına yardımcı olur.

  • Scrum, zaman ve paranın etkin kullanımını sağlar.

  • Büyük projeler kolayca yönetilebilir sprintlere bölünür.

  • Ekip, scrum toplantıları aracılığıyla net bir görünürlük elde eder.

  • Proje yönetim metodolojisi olan Scrum, müşterilerden ve paydaşlardan gelen geri bildirimlerden beslenir.


Sonuç


Scrum, ekiplerin süreci sürekli olarak incelerken ve uyarlarken değerli ürünleri yinelemeli ve aşamalı olarak teslim etmesine yardımcı olan çevik bir proje yönetimi çerçevesidir.

Proludus’un bu amaç doğrultusunda hazırladığı Çeviklik ve Scrum Eğitimi ile çalışanlar hem çevik iş yapış şekillerini öğreniyor hem de çevikliğin bir uygulama metodolojisi olan Scrum’ın detaylarına hakim oluyor.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page