top of page

Artan 'Soft Skill' ve İletişim Yetkinlikleri İhtiyacı

2020’nin başı, hayatımızı ve işlerimizi altüst eden küresel bir salgının başladığı yıl oldu. Onu izleyen 2021 ve 2022’de de bu durum devam ediyor. Salgının kurumsal iş hayatındaki etkileri ise artık kalıcı bir dönüşüme işaret etmeye başladı. Evden çalışma, online iş yapış biçimleri, proje bazlı iş yapıları, online eğitimler salgın sonrası da yerini kaybetmeyecek bir biçimde hayatımıza girdi. Üstelik bu dönüşüm batıdan doğuya tüm dünyada aynı anda ve hızlı bir biçimde gerçekleşti. Dolayısıyla şirketler için bu yeni iş yapış biçimlerine hızla uyum sağlama ihtiyacı doğdu.


ABD’de çalışanlar arasında yapılan bir araştırmada çıkan sonuçlar iletişim ihtiyaçlarındaki artışa, yeni sosyal becerilere yönelik taleplere ve kurumsal eğitimlerdeki model değişimlerine işaret ediyor.İletişimin Önemi


Pandemi sürecinde iletişim yeniden tanımlandı.


Pandemi sırasında iletişim becerilerinin önemi hiç olmadığı kadar arttı. Yapılan çalışmaya katılanlar, pandemi sırasında iletişimin insanların çeşitli şekillerde birbirine bağlanmasına yardımcı olduğunu açıkladı. Örneğin, teknolojik gelişmeler sanal olarak iletişim kurma yeteneği sağladı, bu da uzaktan çalışabilenler için online geçişi kolaylaştırmaya yardımcı oldu. Online iletişim olmadan, COVID-19'un ekonomik faturasının daha da büyük olacağı sonucuna varıldı.


Araştırma ayrıca sanal bir ortamda çalışmanın, sık ve zamanında iletişim kurmanın öneminde bir artışa yol açtığını gösterdi. Katılımcılar, iletişimin COVID-19 sırasında çalışanlar, ekipler ve kuruluşlar için güçlü bir başa çıkma aracı olduğunu belirtti. İletişim, birçok kişinin izolasyon zamanlarında bağlantı kurmasına izin verdi ve bilgilerin yayılmasına yardımcı oldu; bu, bazıları için belirsizliği azalttı, güvenliği artırdı ve kuruluşların sorunları çözmesine ve yeni fırsatlar bulmasına olanak sağladı. İnsanlar, salgının yakın çevrelerdeki hastalıklar ve ölümler, iş belirsizliği ve ekonomik sıkıntılar ve aynı çatı altında çalışan ve okula devam eden tüm hane halkları dahil olmak üzere pek çok etkisiyle mücadele ederken empati ile iletişim kurmak da bir zorunluluktu.En Önemli 3 Sosyal Beceri

Ankete katılanlara genel olarak sosyal beceriler hakkında bir dizi soru sorularak şu anda ihtiyaç duyulan ilk üç sosyal beceriyi sıralaması istendiğinde, katılımcılar bunları şu şekilde tanımladı: adaptasyon, iletişim ve iş birliği.


Kuruluşların günlük performansı söz konusu olduğunda, pek çok sosyal becerinin önemli ile çok önemli arasında sıralandığı görüldü. Örneğin, sanal iletişim, çeşitli iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanma, toplantıları ve tartışmaları kolaylaştırma, hikaye anlatımı, veri içgörülerini iletme, veri okuryazarlığı ve etkili sunumlar ve slaytlar oluşturma gibi sosyal becerilerin hepsi çok önemli olarak değerlendirildi.


Günümüzde ve gelecekte sosyal becerilerin değerini anlamaya yönelik bu araştırma, sosyal becerilere sahip olanların, özellikle belirsizlik ve değişimle uğraşırken her türden organizasyonda çok değerli olacağını göstermektedir. Bununla birlikte, araştırma aynı zamanda insanların ‘soft skill’ olarak tabir edilen yetkinliklerini geliştirmeleri için hala kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu gösterdi. Çalışanların iletişim becerilerinde ne kadar yetkin olduğu sorulduğunda, katılımcılar ortalama olarak çalışanlarının çok yetkin olmadığını söyledi.Eğitimde yeni model


Bugünün ve yarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal eğitim endüstrisi dönüşüyor. Önceki yıllarda çok kısıtlı talep gören canlı sanal sınıf eğitimleri 2020 yılında en çok tercih edilen eğitim türü oldu.


Katılımcıların çoğu, gelecekte karma/hibrit eğitimi tercih ettiklerini belirtti. Bu öğrenme deneyimleri ile örneğin hibrit bir programda, canlı online eğitim, kendi kendine yönetilen online eğitim, çeşitli web seminerleri ve videolar ve mikro öğrenmeyi içeren bir öğrenme deneyimi bir paket halinde sunularak verimlilik en üst düzeye çıkarılabilir.


Online iş yapmak

Çalışmanın çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise sanal iletişim yetkinliklerine atfedilen önemin hiç olmadığı kadar artmış olması oldu.


Uzaktan gerçekleştirilen toplantılardaki en önemli hususlar sıralandığında online iletişim, iletişim araçlarının kullanımı, toplantı ve tartışma yönetme kabiliyetleri ve etkili görsel slaytlar hazırlama en üst sıralarda yer aldı.


Özellikle evden çalışmanın kalıcı hale gelmesi yönündeki gidişat göz önüne alındığında bu yetkinliklere olan ihtiyacın devam etmesini beklemek çok da yanıltıcı olmaz.Veri bazlı roller için yetkinlikler

Yukarıda bahsedilen online toplantılardaki yetkinlik ihtiyaçları veri bazlı rollere göre filtrelendiğinde (örneğin finans kurumu çalışanları, iş analistleri veya büyük veri ile ilgili roller) verinin hikayeleştirilmesi, görselleştirilmesi, insight yani içgörülerin verilmesi de ön plana çıkıyor.


Halihazırda birçok kurumun üzerine yoğunlaştığı veri bilimi, veri temelli karar alma süreçleri ve veri analizi alanları geliştikçe bu yetkinliklere olan ihtiyacın da artması kaçınılmazdır.


Proludus olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden birisi olan veri hikayeleştirme’de, verinin sunuluş biçiminin anlamsal olarak nasıl farklar yarattığına ve doğru bir şekilde gösterildiğinde nasıl bir etki bıraktığına odaklanıyoruz. Detaylarını burada bulabilirsiniz.Sonuç


İletişim yetkinliklerine olan ihtiyaç giderek artarken bu ihtiyaçların karşılanması için talep edilen eğitimler standart tek yönlü kalıplardan çıkarak hibrit modellere doğru evriliyor. 2020 yılı bu evrim için bir milat oldu ve önümüzdeki yıllarda bu dönüşümün daha yoğun bir şekilde yaşanacağı aşikar.


Özellikle pandemi döneminde her gün hatta her saat yeni bir gelişmenin yaşanması, değişikliklere hızla uyum sağlama ihtiyacını doğururken bu ihtiyaçların karşılanmasında çalışanların günlük performanslarının ve ‘soft skill’ yetkinliklerinin önemi ortaya çıktı. İzleyen dönemlerde hem bu ‘soft skill’lere olan ihtiyacın devam etmesi hem de yeni iş yapış şekillerine uyum sağlayabilecek biçimde eğitimlerin kurgulanması kaçınılmaz görünüyor. Proludus olarak iş hayatındaki bu yetkinliklerin doğru bir şekilde transferini gerçekleştirmek için de kurguladığımız eğitim paketlerinin içinde e-learning uygulamaları, online canlı dersler, bireysel ve grup egzersizleri, eğitim sonrasında kullanmak üzere kaynaklar ve doğrudan çalışanların kendi işleri üzerinden oluşturulan örneklerden oluşan hibrit bir yapı sunuyoruz. Eğitim detaylarını buradan inceleyebilirsiniz.

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page